Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon
  • Üretim proses tesis veya hatta ait manuel sistemlerin daha az insan gücü ve daha verimli otomasyona geçirilmesi
  • Mevcut üretim sistemlerinin modernizasyonuna ait sistem dönüşüm ve yenileme otomasyon çalışmaları. (Örneğin; Siemens, Simatic S5 sistemlerinin Simatic S7 sistemlerine dönüşüm çalışmaları)
  • Makine sistemi otomasyon çalışmaları (Örneğin; şişe dolum kontrolüne ait makine sistemi otomasyonu)
  • Klima santral otomasyon çalışmaları
  • CIP sistemi otomasyon çalışmaları
  • Enerji izleme ve kontrol otomasyon ve raporlama çalışmaları
  • Otomasyon sistemlerinde en uygun PLC, operatör panel ve SCADA uygulaması ile en doğru çözüme ulaşma çalışmaları
  • Mevcut otomasyon sistemlerinden gerekli verilerin raporlanarak, istenen zaman periyotunda verilerin analizini sağlamak.