Kariyer

İnsan kaynakları politikamız; İz Enerji'nin hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak, bu değerli gücün en verimli şekilde istihdam edilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

• Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü istihdamını sağlamak,

• Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini en verimli biçimde kullanmalarını destekleyerek, şirkete ve kendilerine katkılarını en yüksek düzeye çıkarmak,

• Sürekli eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek,

• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

• Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak başlıca görevimizdir.

Ekibimize katılmak için CV dosyanızı kariyer@izenerji.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz.